Yêu cầu:

  • Có tài khoản facebook, instagram…. 

  • Có sử dụng Momo, Internet Banking 

Quyền lợi: 

  • 10 bài đăng 50k 

  • Mỗi sản phẩm bán được sẽ được 20k, nếu bán được nhiều sẽ có thêm thưởng %  

  • Tăng thêm thu nhập mà không mất thời gian

  • Được tranning khả năng kinh doanh, merketing online 

Công việc

  • Share nội dung sản phẩm của shop lên facebook, instagram cá nhân ( một tháng 30 bài) 

  • Nếu có đơn thì chốt đơn gửi thông tin cho Shop